Застраховка на кредитна карта

Застрахователната защита по кредитните карти на БНП Париба Лични Финанси, е разработена съвместно със застрахователна компания Кардиф. Пакетът ще ти осигури финансова стабилност в случай на непредвидени застрахователни събития, свързани с теб или парите по картата ти.
Виж подробна информация за застраховката

  Подробна информация за
Застраховка на кредитна карта

При сключване на договор за кредитна карта към БНП Париба Лични Финанси имаш възможност да се възползваш от допълнителна застрахователна програма. Със застрахователната „Защита на Кредитна карта“ безпроблемно ще погасиш задълженията си (изцяло или частично) в моменти на затруднение.

За кого е предназначена програмата?

    •  Физически лица на възраст до 75 години.
    •  Клиенти на БНП Париба Лични Финанси, ползващи револвиращ потребителски кредит

Какви рискове покрива застрахователната защита?
 • Нежелана безработица
 • Хоспитализация в следствие на злополука
 • Продължителен болничен
 • Трайна загуба на работоспособност
 • Фатален изход
 • Неправомерно използване на застрахованата кредитна карта
 • Кражба на паричните средства от Застрахования, изтеглени чрез застрахованата кредитна карта от Банкомат или ПОС терминал
 • Кражба или Загуба от застрахования на официални документи, заедно със застрахованата кредитна карта
 • Защита на покупката, платена със застрахованата карта

Какво обезщетение мога да получа по застраховката?

При застрахователно събитие застрахователната компания погасява от една вноска до пълния размер на кредита, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие. Допълнителни обезщетения се отнасят за:
 • Неправомерно използване на застрахованата кредитна карта - до 300 лева
 • Кражба на паричните средства от Застрахования, изтеглени чрез застрахованата кредитна карта от Банкомат или ПОС терминал - до 1000 лева
 • Кражба или Загуба от застрахования на официални документи, заедно със застрахованата кредитна карта - до 120 лева
 • Защита на покупката, платена със застрахованата карта - до 2500 лева

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие?

Трябва да се свържиш с Кардиф България на телефон 02/4915874 или на cardifbulgaria@cardif.com, в следните срокове:
 • В случай на неправомерно използване на застрахованата карта, кражба или загуба на официални документи и кражба на парични средства, уведомлението трябва да се извърши до 5 работни дни.
 • В случай на щета на стоката, купена със застрахованата карта, трябва да се свържеш със застрахователя в рамките на 5 работни дни.
 • При всички останали събития, трябва да уведомиш застрахователя до 10 работни дни.

Виж още:

 Застраховки

Защити себе си и плащанията по кредита

Комбинирана защита

За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка „Комбинирана защита“ към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

Какво е Комбинирана защита?

 Застраховки

Защити своите плащания

Защита на плащанията

Защити своите плащания акцентЗаедно с Кардиф България ти предлагаме изгодно застрахователно решение, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

Какво е Защита на плащанията?

 Застраховки

Защити плащанията по кредита и покупкатa си

Максимална защита Плюс

АКЦЕНТ

Програма „Максимална защита Плюс “ е изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока от БНП Париба Лични Финанси. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

Какво е Максимална защита Плюс?

©2013 БНП Париба Лични Финанси. Всички права запазени Web Design & Development by ICYGEN