Застраховка на кредитна карта

Застраховката, която можеш да сключиш към кредитната си карта, ще защити както плащанията ти по нея, така и допълнителни рискове, като загуба на документи и кражба на пари.

Покрива различни рискове

Широка гама от покрития, включително неправомерно използване на застрахованата кредитна карта.

Финансова сигурност за бъдещето

Чрез погасяване на задълженията по кредитната ти карта в моменти на финансови затруднения.

Защита на стоката, закупена със застрахованата карта

В случай на щета по закупената от теб стока, ще получиш обезщетение от застрахователя, ако не действа такава на производителя или друга.

При сключване на договор за кредитна карта към БНП Париба Лични Финанси имаш възможност да се възползваш от допълнителна застрахователна програма. Със застрахователната „Защита на Кредитна карта“ безпроблемно ще погасиш задълженията си (изцяло или частично) в моменти на затруднение.

За кого е предназначена програмата?

    •  Физически лица на възраст до 75 години.
    •  Клиенти на БНП Париба Лични Финанси, ползващи револвиращ потребителски кредит

Какви рискове покрива застрахователната защита?
 • Нежелана безработица
 • Хоспитализация в следствие на злополука
 • Продължителен болничен
 • Трайна загуба на работоспособност
 • Фатален изход
 • Неправомерно използване на застрахованата кредитна карта
 • Кражба на паричните средства от Застрахования, изтеглени чрез застрахованата кредитна карта от Банкомат или ПОС терминал
 • Кражба или Загуба от застрахования на официални документи, заедно със застрахованата кредитна карта
 • Защита на покупката, платена със застрахованата карта

Какво обезщетение мога да получа по застраховката?

При застрахователно събитие застрахователната компания погасява от една вноска до пълния размер на кредита, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие. Допълнителни обезщетения се отнасят за:
 • Неправомерно използване на застрахованата кредитна карта - до 300 лева
 • Кражба на паричните средства от Застрахования, изтеглени чрез застрахованата кредитна карта от Банкомат или ПОС терминал - до 1000 лева
 • Кражба или Загуба от застрахования на официални документи, заедно със застрахованата кредитна карта - до 120 лева
 • Защита на покупката, платена със застрахованата карта - до 2500 лева

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие?

Трябва да се свържиш с Кардиф България на телефон 02/4915874 или на cardifbulgaria@cardif.com, в следните срокове:
 • В случай на неправомерно използване на застрахованата карта, кражба или загуба на официални документи и кражба на парични средства, уведомлението трябва да се извърши до 5 работни дни.
 • В случай на щета на стоката, купена със застрахованата карта, трябва да се свържеш със застрахователя в рамките на 5 работни дни.
 • При всички останали събития, трябва да уведомиш застрахователя до 10 работни дни.

още въпроси и отговори
 • Комбинирана защита

  За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка - пакет Комбинирана защита, към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

 • Защита на плащанията

  Заедно с Кардиф България ти предлагаме изгодно застрахователно решение - пакет Стандарт, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

 • Закрила на плащанията Плюс

  Изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

 • Сигурност на дохода

 • Гражданска отговорност от Булстрад

  Заедно със застрахователната компания Булстрад Виена Иншурънс Груп ти предлагаме да сключиш  своята застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в удобен офис за теб на БНП Париба Лични Финанси.