Застраховка на кредитна карта

„Защита на плащанията“ е застраховката, която можеш да сключиш към кредитната си карта.  Тя ще ти осигури защита на плащанията по револвиращи потребителски кредити, както и по стокови кредити, отпуснати чрез кредитната карта.


Покрива различни рискове

Широка гама от покрития, включително върху закупената стока и нов риск „Полагане на грижи за болен“.

Финансова сигурност за бъдещето

Чрез частично или пълно погасяване на задълженията по кредитната ти карта в моменти на финансови затруднения.

Защита на стоката, закупена със застрахованата карта

В случай на частична или пълна повреда по закупената от теб стока чрез кредитна карта, ще получиш обезщетение от застрахователя (ако стоката не е в гаранционен срок, предоставен от производителя). Закупена чрез кредитната карта стока е защитена и при кражба или грабеж.

При сключване на договор за кредитна карта към БНП Париба Лични Финанси имаш възможност да се възползваш от застрахователна програма „Защита на плащанията по Кредитна карта“ благодарение, на която безпроблемно ще погасиш задълженията си (изцяло или частично) в моменти на затруднение.

За кого е предназначена програмата?

    •  Физически лица на възраст до 75 години.
    •  Клиенти на БНП Париба Лични Финанси, ползващи револвиращ потребителски кредит/кредитна карта/ и/или финансиране на стока, посредством функционалността й „на равни вноски в кредитния лимит“.

 

Какви рискове покрива застрахователната защита?
 • Нежелана безработица – за клиенти от 18 до 65 г.
 • Хоспитализация в следствие на злополука или заболяване - за клиенти от 18 до 65 г.;
 • Продължителен болничен в следствие на злополука или заболяване - за клиенти от 18 до 65 г.
 • Трайна загуба на работоспособност в следствие на злополука или заболяване - за клиенти от 18 до 65 г.
 • Фатален изход в следствие на злополука или заболяване - за клиенти от 18 до 75 г.
 • Защита на стоката - за клиенти от 18 до 75 г.
 • Полагане на грижи за болен – НОВ РИСК! - за клиенти от 18 до 65 г.

Какво обезщетение мога да получа по застраховката?


При застрахователно събитие застрахователната компания погасява от минимум 25% от размера на използвания револвиращ кредитен лимит до неговия пълен размер, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие.

Допълнителни обезщетения се отнасят за:
 • Защита на стоката:
  • При кражба и пълна повреда до 10 000 лв.
  • При частична повреда – до 5 000 лв.
  • Щети с мобилни телефони – до 5 000 лв.

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие?

Трябва да се свържеш с Кардиф България на телефон 02/4915874 или на cardifbulgaria@cardif.com, в следните срокове:
 • До 48 часа - при кражба и грабеж на застрахованата стока.
 • До 3 работни дни - при пълна или частична повреда на стоката.
 • До 10 работни дни - при всички останали събития.

Повече подробности можеш да намериш в информационните документи за Защита на плащанията по кредитни карти за лица на 18-65 г.  и Защита на плащанията по кредитни карти за лица на 66-75 г.

още въпроси и отговори
 • Застраховкa - Домашен комфорт

  Застрахователна програма, която ще защити домашно имущество и лични вещи, като от покритията могат да се възползват и членове на семейството, тъй като има възможност да бъде застраховано имущество, което не е лична собственост.

 • Комбинирана защита

  За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка - пакет Комбинирана защита, към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

 • Защита на плащанията

  Заедно с Кардиф България ти предлагаме изгодно застрахователно решение - пакет Стандарт, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

 • Закрила на плащанията Плюс

  Изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

 • Сигурност на дохода

  Със застрахователна програма "Сигурност на дохода" получаваш индивидуална защита за себе си при най-честите неблагоприятни събития в човешкия живот.

 • Гражданска отговорност от Булстрад

  Заедно със застрахователната компания Булстрад Виена Иншурънс Груп ти предлагаме да сключиш  своята застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в удобен офис за теб на БНП Париба Лични Финанси.