Документи за сваляне


  -   PDF 403.29 KB

Общи условия на кампанията „Пряко попадение с точната покупка ”

Общи условия определящи механизма на кампанията „Пряко попадение с точната покупка“ и „Допълнителната Кампания“

  -   PDF 229.18 KB

ТАРИФА на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,клон България

ТАРИФА на "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,клон България" КЧТза клиенти физически лица

  -   PDF 381.61 KB

Приложение към Кобрандирана MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 381.14 KB

Приложение към Стандартна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 378.05 KB

Приложение към Златна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 328.65 KB

Преддоговорна информация за застраховка „Сигурност на дохода"

Преддоговорна информация за застраховка „Сигурност на дохода"

  -   PDF 174.78 KB

Преддоговорна информация за застраховка "Домашен комфорт"

Преддоговорна информация за застраховка "Домашен комфорт"

  -   PDF 377.13 KB

Информационен документ за застраховка „Домашен комфорт“

Информационен документ за застраховка „Домашен комфорт“

  -   PDF 359.05 KB

Информация за застраховка "Домашен комфорт" при финансиран кредит

Информация за застраховка "Домашен комфорт" при финансиран кредит

  -   PDF 163.53 KB

Информация за застраховка “Защита на плащанията”

Информация за застраховка “Защита на плащанията” на кредитополучателите на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ по застрахователни пакети “Стандарт”, “Комбинирана защита”, „Закрила на плащанията” и “Закрила на плащанията Плюс”

  -   PDF 355 KB

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

  -   PDF 237.47 KB

Общи условия на кампанията „В променящия се свят ПРОЛЕТТА ИДВА С НАГРАДИ”

Общи условия на кампанията „В променящия се свят ПРОЛЕТТА ИДВА С НАГРАДИ”

  -   PDF 610.21 KB

"Личните финанси на българина" - проучване от БНП Париба Лични Финанси

Пандемията научи българите да ползват кредитните си карти онлайн

  -   PDF 167.54 KB

СЕФПИ към Златна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 175.8 KB

СЕФПИ към Стандартна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 175.9 KB

СЕФПИ към Кобрандирана MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 2.23 MB

БНП Париба Лични Финанси ГФО 2019

БНП Париба Лични Финанси ГФО 2019

  -   PDF 580.69 KB

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

  -   PDF 311.14 KB

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

  -   PDF 320.71 KB

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

  -   PDF 617.45 KB

Графична харта на моите данни

Графична харта на моите данни

  -   PDF 171.11 KB

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

  -   PDF 136.49 KB

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

  -   PDF 164.54 KB

СЕФПИ за потребителски кредит

тандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 216.81 KB

СЕФПИ за потребителски кредит за покупка стока

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 7.28 MB

Как да харчим умело?

Практично ръководство за ефективно управление на личните финанси.

  -   PDF 463.69 KB

БНП Париба Лични Финанси за „Личните финанси на българина“

Пандемията научи българите да ползват кредитните си карти онлайн.

  -   PDF 388.03 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит

Образец на договор за потребителски паричен кредит

  -   PDF 416.9 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

  -   PDF 433.98 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

  -   PDF 444.95 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта