Документи за сваляне


  -   PDF 229.18 KB

ТАРИФА на БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,клон България

ТАРИФА на "БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,клон България" КЧТза клиенти физически лица

  -   PDF 381.61 KB

Приложение към Кобрандирана MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 381.14 KB

Приложение към Стандартна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 378.05 KB

Приложение към Златна MasterCard

Приложение към Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 164.29 KB

Преддоговорна информация за застраховка „Сигурност на дохода"

Преддоговорна информация за застраховка „Сигурност на дохода"

  -   PDF 175.04 KB

Преддоговорна информация за застраховка "Домашен комфорт"

Преддоговорна информация за застраховка "Домашен комфорт"

  -   PDF 377.13 KB

Информационен документ за застраховка „Домашен комфорт“

Информационен документ за застраховка „Домашен комфорт“

  -   PDF 143.1 KB

Информация за застраховка “Защита на плащанията” на кредитополучателите на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ по застрахователни пакети “Стандарт”, “Комбинирана защита”, „Закрила на плащанията” и “Закрила на плащанията Плюс”

Информация за застраховка “Защита на плащанията” на кредитополучателите на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ по застрахователни пакети “Стандарт”, “Комбинирана защита”, „Закрила на плащанията” и “Закрила на плащанията Плюс”

  -   PDF 245.27 KB

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

Информация за застраховка “Сигурност на плащанията по кредитни карти”

  -   PDF 237.47 KB

Общи условия на кампанията „В променящия се свят ПРОЛЕТТА ИДВА С НАГРАДИ”

Общи условия на кампанията „В променящия се свят ПРОЛЕТТА ИДВА С НАГРАДИ”

  -   PDF 610.21 KB

"Личните финанси на българина" - проучване от БНП Париба Лични Финанси

Пандемията научи българите да ползват кредитните си карти онлайн

  -   PDF 167.54 KB

СЕФПИ към Златна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 175.8 KB

СЕФПИ към Стандартна MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 175.9 KB

СЕФПИ към Кобрандирана MasterCard

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за револвиращ потребителски кредит и издаване и ползване на кредитна карта.

  -   PDF 2.23 MB

БНП Париба Лични Финанси ГФО 2019

БНП Париба Лични Финанси ГФО 2019

  -   PDF 580.69 KB

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

Информация за услугата “Второ медицинско мнение” към Защита на плащанията

  -   PDF 311.14 KB

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при използването на платежни услуги

  -   PDF 320.71 KB

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

Информационно известие за защита на личните данни на служителите

  -   PDF 617.45 KB

Графична харта на моите данни

Графична харта на моите данни

  -   PDF 171.11 KB

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

Информационно известие за защита на личните данни на свързани лица

  -   PDF 136.49 KB

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

Информационно известие за защита на личните данни на клиенти

  -   PDF 164.54 KB

СЕФПИ за потребителски кредит

тандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 216.81 KB

СЕФПИ за потребителски кредит за покупка стока

Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителските кредити.

  -   PDF 7.28 MB

Как да харчим умело?

Практично ръководство за ефективно управление на личните финанси.

  -   PDF 463.69 KB

БНП Париба Лични Финанси за „Личните финанси на българина“

Пандемията научи българите да ползват кредитните си карти онлайн.

  -   PDF 388.03 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит

Образец на договор за потребителски паричен кредит

  -   PDF 416.9 KB

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски паричен кредит с възможност за кредитна карта

  -   PDF 433.98 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока

  -   PDF 444.95 KB

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта

Образец на договор за потребителски кредит за покупка на стока с възможност за кредитна карта