Въпроси и отговори

Защо ми е блокирана картата?

Картата ти може да бъде блокирана поради следните причини:

  1. При просрочие на вноски по картата ти или други текущи кредити към компанията.
  2. При съмнение за злоупотреба с картата ти.
  3. Ако си въвел три пъти грешен ПИН код.