Въпроси и отговори

Отлагате ли вноски според мораториума от БНБ?

БНП Париба Лични Финанси подкрепя Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банките във връзка с въведеното извънредно положение (Мораториума), утвърден от БНБ.

Разглеждаме всеки случай индивидуално според индивидуалната ситуация.