Въпроси и отговори

Не съм си получил извлечението. Дължа ли пари?

Задължението произтича от използването на картата. Затова всеки месец, в който теглиш пари или плащаш с нея, ще имаш дължима вноска за сумите с изтекъл гратисен период. За да получиш подробна информация по плащанията ти, можеш да се свържеш с нас на 0700 11 811.