Въпроси и отговори

Мога ли да застраховам кредита си?

По твое желание, кредитът може да бъде застрахован. Твоят персонален консултант ще те консултира за тази възможност.