Въпроси и отговори

Мога ли да се откажа от кредита си?

Можеш да се откажеш от договора си за кредит, независимо дали е сключен от разстояние (онлайн, по телефона) или на място. Правото ти за отказ от кредит е валидно както за парични заеми, така и за кредити за покупки на изплащане. За да приложиш това свое право, следва да ни уведомиш писмено в срок от 14 дни от сключването или получаването на договора. В такъв случай не е нужно да посочваш причина и не дължиш обезщетение и неустойки. Важно е да ни информираш за отказа си преди да изтече 14-дневния срок. Допустимата писмена форма е по имейл, по пощата или като подадеш лично писмено заявление за отказ от кредит в наша точка на продажба. В срок от 7 дни след датата на отказа ти от кредит, трябва да ни възстановиш сумата на вече предоставените финансови услуги по договора и не по-късно от 30 дни след заявения отказ да върнеш финансираната покупка, ако има такава. За тази цел ще се свържем с теб и ще ти предоставим банкова сметка, по която да ни възстановиш финансираната сума. Готови сме да предоставим и всяка друга необходима информация във връзка с отказа ти от кредит на телефон 0700 11811.