Въпроси и отговори

Къде мога да си проверя вноските? Колко ми е минималната месечна вноска?

Всеки месец, в който имаш дължима вноска, ще получаваш месечно извлечение, което съдържа информация за: минималната вноска; крайна дата за внасяне на минималната вноска; разполагаема сума към отчетния период. Същата информация в кратък вариант ще получаваш ежемесечно и като sms на личния ти мобилен телефон. Също така можеш по всяко време да провериш информация за твоите кредити в нашия онлайн асистент на сайта: https://www.bnpparibas-pf.bg/chat