Въпроси и отговори

Къде мога да си проверя вноските? Колко ми е минималната месечна вноска?

Всеки месец, в който имаш дължима вноска, ще получаваш месечно извлечение, което съдържа информация за: Минималната вноска; Крайна дата за внасяне на минималната вноска; Разполагаема сума към отчетния период. Същата информация в кратък вариант ще получаваш ежемесечно и като sms на личния ти мобилен телефон.