Въпроси и отговори

Искам да добавя застраховка по кредита си?

При вече усвоен договор няма възможност да бъде добавена застраховка.