Въпроси и отговори

Ако платя предсрочно кредита продължавам ли да плащам застраховката?

При предсрочно погасяване на кредита, плащанията по застраховката се прекратяват.

В зависимост от застрахователния пакет, който си сключил, част от покритията могат да останат валидни до края на договорения срок. За да провериш, можеш да се свържеш със Застрахователна компания Кардиф на телефон 02/4915874.