Социални инициативи

БНП Париба Лични Финанси осъзнава своето въздействие и поема ангажимента да бъде социално икономически и екологично отговорна фирма. В съответствие с политиката на BNP Paribas Group, компанията прилага  подхода на корпоративна социална отговорност в четири основни области:

  • Отговорност към икономиката: устойчива политика за растеж, осъществявана чрез внедряване и популяризиране на отговорното кредитиране®.
  • Отговорност като работодател: в своята дейност ние насърчаваме кариерното развитие на нашите служители чрез модел, насочен към човешките ресурси, чиито основи са взаимен ангажимент, идентифициране и признаване на талантите, разнообразие и управление на възрастта.
  • Социална отговорност: чрез непрекъснати усилия за популяризиране принципите на семейното бюджетиране, както и чрез система за редовен обмен и диалог с благотворителни организации и потребителски сдружения за съвместно разработване на услугите, които са най-необходими на физическите лица.
  • Отговорност към околната среда:
    • За клиентите: чрез програмата  “Oxy­gen”, компанията въведе в някои страни предложения за кредитен продукт, който насърчава покупката на автомобили с нисък разход на гориво или подпомага финансирането на проекти за енергийна ефективност.
    • Вътре в компанията: програмата “Oxy­gen ” включва няколко компонента, които целят пестене на енегрия, използване на рециклирана хартия, използване на видео конферентни зали, за ограничаване на емисиите на парникови газове и др.