Методи на плащане

Колко струва плащането чрез ePay?

  • със своята микросметка в ePay – БЕЗПЛАТНО
  • на периодични сметки* с банкова карта Visa Electron/Vpay, издадена от българска банка (Централна кооперативна банка, ПроКредит Банк България, СИБАНК ЕАД, Алианц Банк България, Банка Пиреос България, Тексим банк, BNP Paribas, Уникредит Булбанк, Юробанк България, Кредит Агрикол) – БЕЗПЛАТНО
  • с MasterCard, издадена от българска банка – 1,20% от сумата;
  • с банкова карта БОРИКА/Maestro се заплаща 0,47% от сумата (но не по-малко от 1 ст.).
  • с банкова карта Visa Electron/Vpay*, издадена от българска банка, се заплаща се 0,65% от сумата
  • с банкова карта Visa/MasterCard, American Express и Euroline American Express, издадена от българска банка, се заплаща 0,95% от сумата
  • с банкова карта Visa, Visa Electron или MasterCard, издадена от чужда банка, от небанкова институция или обслужвана от чуждестранен авторизационен център, се заплаща 2,9% от сумата
*Периодични сметки - регистрирани кредити, по които се правят регулярни плащания в страницата на еPay.