Методи на плащане

Кога трябва да плащам, използвайки Fast Pay?

Плащане на текущо месечно задължение може да бъде направено не по-рано от 10 дни преди падежната дата, посочена в договора. Преди този срок няма да се вижда дължимата сума, но клиент ще може да направи плащане, в случай, че посочи коректни ЕГН и номер на договор за кредит.