Методи на плащане

Как да платя месечната си вноска чрез Easy Pay?

  1. Посети удобен за теб офис на Easy Pay.
  2. Не се изисква допълнителна регистрация.
  3. При първо посещение на офис на Easy Pay трябва да посочиш единствено номер на договора за кредит.

    ЗАБЕЛЕЖКА:
    Буквените символи от номера на кредита /договора се заменят с цифри:
Пример: CREX-98765432 (01+номер на кредит) – 0198765432
Стоков кредит: CREX – 01
Програма Привилегия: EMLN – 11
Паричен кредит: PLUS – 04
Кредит за проект: CARU – 15; HOUS – 17
Кредит за обединяване на задължения: PLUS – 04
Кредитна карта: CARD – 22
     4. Внасяш желаната парична сума и таксата към нея.

     5. Получаваш разписка за изпратената сума с идентификационен номер на превода.

ВАЖНО: Приложимо е, в случай че не са настъпили промени по параметрите на договора и погасителния план.