Отговорно кредитиране

БНП Париба Лични Финанси е ангажирана да развива политика на отговорно кредитиране във всяка страна, в която е представена. Основните цели на компанията в тази насока са:

  • Да подкрепя домакинствата и икономическия растеж, като предлага достъп до кредитни продукти на колкото е възможно повече хора.
  • Да създаде устойчиви продукти за борба с преразхода, който може да доведе до свръхзадлъжнялост.

Какво е отговорно кредитиране?

  • „Достъпно“: вярваме, че продуктът трябва да ти предлага прецизен баланс между сума на кредита, лихвен процент и срок за изплащане. С други думи, предложението ни трябва да бъде конкурентно, но същевременно е важно да сме сигурни, че месечната вноска няма да натовари бюджета на домакинството ти.
  • „Лесно за разбиране“: винаги ще ти предоставим в ясна и проста форма цялата информация, която е необходима, за да разбереш продукта и да направиш отговорен избор.
  • „Вдъхващо сигурност“: осигуряваме ти широка гама от застрахователни продукти, които ще защитят теб и личните ти финанси при непредвидени ситуации.
  • „Гъвкаво“: като твой доверен партньор, винаги сме готови да те изслушаме и да потърсим решение, в случай че изпитваш затруднения.
  • „Иновативно“: стремим се да те подкрепяме, когато стилът ти на живот се променя. Затова разработваме кредитни продукти, които насърчават устойчиво и отговорно потребление (да поддържаш разходите си на ниво, което с времето няма да изчерпи ресурсите на семейния ти бюджет).