1. 1/3 Избери
  2. 2/3 Изчисли
  3. 3/3 Заяви
Проект:
Сума: лв.
Месечна вноска: лв.
Срок на изплащане: мес.
Годишен лихвен процент i:
Годишен процент на разходите i:
Такса ангажимент i:
Обща сума за плащане:
  1. Обмисли добре своята платежоспособност и прецени, каква ще е най-подходящата вноска и срок на изплащане
  2. Използвай онлайн калкулатора, за да преизчислиш вноската или срока на изплащане, така че те да отговарят оптимално на семейния ти бюджет
  3. Възможно е предложението да бъде адаптирано според индивидуалното ти финансово състояние
  4. Кандидатствай, за да получиш окончателните параметри на своя кредит


Годишен процент на разходите е показател, който обединява всички разходи, които ще бъдат направени по кредита. За повече информация, моля запознай се с 10-те важни неща, за потребителското кредитиране. Одобрението подлежи на допълнително проучване и проверка на данните, съгласно чл. 16 от ЗПК и кредитната политика на Компанията.

Годишен процент на разходите  

Годишен лихвен процент  

Такса ангажимент  

Фиксиран лихвен процент