Застраховки - Защита на плащанията

Заедно с Кардиф България ти предлагаме застраховка Защита на плащанията - пакет Стандарт, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

Какво е  Защита на плащанията?

Застраховка за допълнителна сигурност към кредитите, отпускани от БНП Париба Лични Финанси.

Какво ще получиш с тази застраховка?

 • Сигурност за бъдещето чрез погасяване на задълженията по кредита в моменти на финансови затруднения.
 • Финансова стабилност за кредитополучателите, дори и в случай на съкращение.
 • Допълнителна услуга "Второ медицинско мнение"*

*"Второ медицинско мнение" е услуга, която ти дава възможност на база на предоставени от теб само медицински документи, във връзка с първоначално поставена диагноза, да получиш:
> Медицинско мнение относно здравословното си състояние
> Препоръка за последващо лечение.

Подробна информация за услугата "Второ медицинско мнение" ще откриеш тук.

При сключване на договор за кредит към БНП Париба Лични Финанси имаш възможност да се възползваш от изгодна застрахователна защита. Със застрахователна програма „Защита на плащанията“   ще можеш да погасиш кредита си (изцяло или частично) в моменти на затруднение.

За кого е предназначена програмата?

 • Физически лица на възраст от 18 до 75 години.
 • Настоящи и бъдещи клиенти на БНП Париба Лични Финанси.


Какви рискове покрива програмата ?
 

 • Нежелана безработица.
 • Хоспитализация вследствие на злополука.
 • Продължителен болничен вследствие на заболяване или злополука.
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на заболяване или злополука.
 • Фатален изход вследствие на заболяване или злополука


Какво обезщетение мога да получа по застраховката?

При застрахователно събитие застрахователната компания погасява от една вноска до  първоначалния размер на кредита, взависимост от настъпилото застрахователно събитие.

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие?
В срок до 10 работни дни от настъпване на събитието се свържи с Кардиф България на телефон 02/491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com

Повече подробности можеш да намериш в информационните документи за пакет Защита на плащанията. За кредити по програма Привилегия, виж този документ.

още въпроси и отговори
 • Застраховка на кредитна карта

  Застрахователният пакет, който можеш да сключиш към кредитната си карта, ще защити както плащанията ти по нея, така и допълнителни рискове, като загуба на документи и кражба на пари.

 • Застраховкa - Домашен комфорт

  Застрахователна програма, която ще защити домашно имущество и лични вещи, като от покритията могат да се възползват и членове на семейството, тъй като има възможност да бъде застраховано имущество, което не е лична собственост.

 • Комбинирана защита

  За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка - пакет Комбинирана защита, към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

 • Закрила на плащанията Плюс

  Изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

 • Сигурност на дохода

  Със застрахователна програма "Сигурност на дохода" получаваш индивидуална защита за себе си при най-честите неблагоприятни събития в човешкия живот.

 • Гражданска отговорност от Булстрад

  Заедно със застрахователната компания Булстрад Виена Иншурънс Груп ти предлагаме да сключиш  своята застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в удобен офис за теб на БНП Париба Лични Финанси.