Застраховки - Закрила на плащанията Плюс

Пакет Закрила на плащанията Плюс  е изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока от БНП Париба Лични Финанси. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

Какво е  Закрила на плащанията Плюс?

Застраховка, която защитава както плащанията по кредита ти, така и покупката при най-честите неблагоприятни събития, свързани с изплащането.

Спокойствие и сигурност

Чрез погасяване на задълженията по кредита ти в моменти на финансови затруднения и/или в случай на частично или пълно погиване на закупената стока.

Покрива различни рискове

Широка гама от покрития, включително кражба и грабеж.

При сключване на договор за покупка на стока на изплащане с БНП Париба Лични Финанси, можеш да сключиш застраховка - пакет Закрила на плащанията Плюс, която защитава плащанията по кредита ти и покупката при най-честите неблагоприятни събития.

Кой може да бъде застрахован?

 • Физически лица на възраст между 18 и 75 години
 • Клиенти на БНП Париба Лични Финанси, закупили стока на изплащане

Какво обезщетение мога да получа?

Обезщетение по кредита:

 • от пълно погасяване на остатъка по кредита до двойният му размер, взависимост от насъпилото събитие

Обезщетение при щета на стоката:

 • при кражба, грабеж или пълнa повреда – остатъка по кредита и възстановяване на клиента на погасената до момента сума
 • при частичнa повреда – 50% от първоначалния размер на кредита

Какви рискове покрива застрахователната услуга?

Защитава плащанията ти при:

 • Нежелана безработица
 • Хоспитализация в резултат на злополука
 • Продължителен болничен в резултат на заболяване или злополука
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на заболяване или злополука
 • Фатален изход в резултат на заболяване или злополука

Защитава покупката/стоката от:

 • Кражба или грабеж
 • Пълна или частична повреда


Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие?  

При настъпило застрахователно събитие се свържи с Кардиф България на телефон 02/491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com, в следните срокове:

 • В случай на на кражба или грабеж, уведомлението трябва да се извърши до 48 часа от настъпване на събитието.
 • При пълна или частична повреда на застрахованата стока, известяването на застрахователната компания трябва да се извърши до 3 работни дни.
 • При всички останали събития, срокът за уведомление е 10 работни дни.

Повече подробности можеш да намериш в информационните документи за пакет Закрила на плащанията и Закрила на плащанията Плюс.


още въпроси и отговори
 • Застраховка на кредитна карта

  Застрахователният пакет, който можеш да сключиш към кредитната си карта, ще защити както плащанията ти по нея, така и допълнителни рискове, като загуба на документи и кражба на пари.

 • Застраховкa - Домашен комфорт

  Застрахователна програма, която ще защити домашно имущество и лични вещи, като от покритията могат да се възползват и членове на семейството, тъй като има възможност да бъде застраховано имущество, което не е лична собственост.

 • Комбинирана защита

  За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка - пакет Комбинирана защита, към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

 • Защита на плащанията

  Заедно с Кардиф България ти предлагаме изгодно застрахователно решение - пакет Стандарт, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

 • Сигурност на дохода

  Със застрахователна програма "Сигурност на дохода" получаваш индивидуална защита за себе си при най-честите неблагоприятни събития в човешкия живот.

 • Гражданска отговорност от Булстрад

  Заедно със застрахователната компания Булстрад Виена Иншурънс Груп ти предлагаме да сключиш  своята застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в удобен офис за теб на БНП Париба Лични Финанси.