Застраховки - Сигурност на дохoда

Със застрахователна програма "Сигурност на дохода" получаваш индивидуална защита за себе си при най-честите неблагоприятни събития в човешкия живот.

Какво представлява застрахователна програма "Сигурност на дохода"?

Застраховка, която ти осигурява лично парично обезщетение при възникване на застрахователно събитие.

Покрива различни рискове

Широка гама от покрития, като безработица и продължителен болничен над 30 дни.

Продуктът е иновативен и при непредвидени житейски ситуации застрахователят изплаща еднократно или периодично застрахователни плащания на застрахования, а при фатален изход - на наследниците му, като му осигурява финансова помощ в труден момент. 
По този начин запазваш стандарта си на живот без да нарушаваш своя месечен бюджет и печелиш време да се стабилизират финансово.

За кого е предназначена застрахователната програма

 • Физически лица на възраст от 18 до 75 години
 • Настоящи и бъдещи клиенти на БНП Париба Лични Финанси


Какво обезщетение мога да получа?
Със застрахователна програма "Сигурност на дохода" получаваш лично парично обезщетение при възникване на застрахователно събитие.  

     Kaкви рискове покрива застрахователната програма?
      Програмата „Сигурност на дохода“ се състои от три пакета:

 • „Златен“
 • „Платинен“
 • „Сребърен“

В зависимост от избрания пакет, включените рискове са следните:
 • Безработица над 30 дни
 • Продължителен болничен над 30 дни вследствие на заболяване и злополука
 • Хоспитализация вследствие на злополука над 3 дни
 • Трайна загуба на работоспособност вследствие на заболяване и злополука
 • Фатален изход вследствие на заболяване и злополука

 
За повече информация:

 Свържи се с нас на телефон  0700 11 8 11.
 Посети някой от представителните ни офиси.

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие?     
В срок до 10 работни дни от настъпване на събитието се свържи с Кардиф България на телефон 02/ 491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com

Повече подробности за пакетите Сигурност на дохода, можеш да намериш в информационните документи:

Застрахователен пакет „Златен“

Застрахователен пакет „Платинен“

Застрахователен пакет „Сребърен“

 • Застраховка на кредитна карта

  Застрахователният пакет, който можеш да сключиш към кредитната си карта, ще защити както плащанията ти по нея, така и допълнителни рискове, като загуба на документи и кражба на пари.

 • Застраховкa - Домашен комфорт

  Застрахователна програма, която ще защити домашно имущество и лични вещи, като от покритията могат да се възползват и членове на семейството, тъй като има възможност да бъде застраховано имущество, което не е лична собственост.

 • Комбинирана защита

  За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка - пакет Комбинирана защита, към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

 • Защита на плащанията

  Заедно с Кардиф България ти предлагаме изгодно застрахователно решение - пакет Стандарт, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

 • Закрила на плащанията Плюс

  Изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

 • Гражданска отговорност от Булстрад

  Заедно със застрахователната компания Булстрад Виена Иншурънс Груп ти предлагаме да сключиш  своята застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в удобен офис за теб на БНП Париба Лични Финанси.