Гражданска отговорност от Булстрад

БНП Париба Лични Финанси ти предоставя нов застрахователен продукт. Заедно със застрахователната компания Булстрад Виена Иншурънс Груп ти предлагаме застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.


Къде можеш да сключиш „Гражданска отговорност“?

Можеш да сключиш застраховка „Гражданска отговорност“ в офисите на БНП Париба Лични Финанси.

Къде важи твоята застраховка „Гражданска отговорност"?

Застраховка "Гражданска отговорност" от Булстрад Виена Иншурънс Груп е валидна в Република България и държавите-членки на споразумението „Зелена карта“.

Как можеш да заплатиш своята дължима премия или вноска?

 • Застрахователната премия /при сключване или поредна вноска/ може да бъде платена с кредитна или дебитна карта на ПОС терминал в офисите на БНП Париба Лични Финанси или по банков път, включително и чрез интернет банкиране.
 • Повече за застраховката и нейните пълни условия можеш да научиш на официалния сайт на Булстрад Виена Иншурънс Груп.

Какво покрива твоята застраховка „Гражданска отговорност?

 • Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива имуществени и неимуществени вреди на физически или юридически лица за причинените от тях вреди на трети лица или имущество във връзка с притежаването и/или използването на моторни превозни средства. Лимит на отговорност на Застрахователя е съгласно Кодекса за застраховане и законодателството на съответните страни-членки на споразумението „Зелена карта“.

Предлагат ли се допълнителни покрития при допълнително заплащане?

 • Срещу заплащане застрахователят предлага допълнителни покрития „Помощ на пътя“ при обездвижване в случай на застрахователно събитие, техническа повреда и/или експлоатация на МПС, Злополука на лицата в МПС.

Повече подробности можеш да намериш в информационния документ Гражданска отговорност на автомобилистите.


още въпроси и отговори
 • Застраховка на кредитна карта

  Застрахователният пакет, който можеш да сключиш към кредитната си карта, ще защити както плащанията ти по нея, така и допълнителни рискове, като загуба на документи и кражба на пари.

 • Застраховкa - Домашен комфорт

  Застрахователна програма, която ще защити домашно имущество и лични вещи, като от покритията могат да се възползват и членове на семейството, тъй като има възможност да бъде застраховано имущество, което не е лична собственост.

 • Комбинирана защита

  За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка - пакет Комбинирана защита, към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

 • Защита на плащанията

  Заедно с Кардиф България ти предлагаме изгодно застрахователно решение - пакет Стандарт, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

 • Закрила на плащанията Плюс

  Изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

 • Сигурност на дохода

  Със застрахователна програма "Сигурност на дохода" получаваш индивидуална защита за себе си при най-честите неблагоприятни събития в човешкия живот.