Застраховкa - Домашен комфорт

Заедно с Кардиф България ти предлагаме  нов продукт, който ще защити не само домашното ти имущество, но и личните ти вещи, които ежедневно използваш дори и извън дома си. 


Бърз, лесен и достъпен процес

Клиентски ориентиран процес по сключване на застраховката, присъединяване към програмата и възможност за изцяло дистанционно предявяване на застрахователни претенции.

Без допълнителни изисквания

Без предоставяне на документи за застрахования имот, опис и остойностяване на имуществото.

Иновативни рискове

Защита не само на имуществото, което се намира в твоя дом, но и на любимите ти лични вещи, които използваш дори и извън дома.

Застраховка "Домашен комфорт" защитава освен домашно имущество и лични вещи, като от покритията могат да се възползват и членове на семейството, тъй като има възможност да бъде застраховано имущество, което не е лична собственост. По този начин лесно можеш да защитиш свои близки, роднини и приятели.

Застрахователна програма "Домашен комфорт" предлага избор между 2 пакета, с различни лимити: „Стандарт“  и „Премиум“.


Какви рискове покрива застраховката "Домашен комфорт"?

 • Рискове, свързани с имущество в случай на: природни бедствия, теч от валежи, изтичане на течности, вандализъм, токов удар, авария на уреди и инсталации, кражба чрез взлом;
 • Рискове, свързани с пълна или частична повреда на стъкла;
 • Рискове, свързани с кражба или грабеж на лични вещи: вещи служещи за комерсиални цели или за упражняване на професия, електронни и оптични устройства, пари в брой, ценности, вещи с особена стойност, които се намират на територията на имота или носите със или върху себе си;
 • Рискове, свързани с кражба и грабеж на детска или инвалидна количка;
 • Риск, свързан с разходите по заместващо настаняване при невъзможност жилището да се обитава поради настъпило събитие. 

 

Размер на обезщетение при застраховка „Домашен комфорт“

При възникване на събитие по застрахователна програма "Домашен комфорт" получаваш лично парично обезщетение, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие и определените максимални лимити и подлимити. Виж повече в: Информационен документ за Застраховка „Домашен комфорт“.

 

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие?              

В срок до максимум 48 часа от момента на установяване на събитие, свързано с риск кражба или грабеж, а за всички останали рискове - в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието, се свържи с Кардиф България на телефон 02/ 491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com.

 • Застраховка на кредитна карта

  Застрахователният пакет, който можеш да сключиш към кредитната си карта, ще защити както плащанията ти по нея, така и допълнителни рискове, като загуба на документи и кражба на пари.

 • Комбинирана защита

  За да имаш финансова сигурност при непредвидени събития, можеш да включиш застраховка - пакет Комбинирана защита, към паричния си кредит от БНП Париба Лични Финанси. С нея защитаваш плащанията по потребителския си кредит в моменти на затруднение.

 • Защита на плащанията

  Заедно с Кардиф България ти предлагаме изгодно застрахователно решение - пакет Стандарт, с което да си осигуриш безпроблемно изплащане на кредита към БНП Париба Лични Финанси при непредвидени събития като безработица, болничен престой и други.

 • Закрила на плащанията Плюс

  Изгодно застрахователно решение към кредита ти за покупка на стока. С него получаваш финансова стабилност в случай на непредвидено застрахователно събитие, свързано с теб или покупката ти.

 • Сигурност на дохода

  Със застрахователна програма "Сигурност на дохода" получаваш индивидуална защита за себе си при най-честите неблагоприятни събития в човешкия живот.

 • Гражданска отговорност от Булстрад

  Заедно със застрахователната компания Булстрад Виена Иншурънс Груп ти предлагаме да сключиш  своята застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в удобен офис за теб на БНП Париба Лични Финанси.