ВТОРО МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ

Услугата, която ти дава възможност на база на предоставени от теб медицински документи, във връзка с първоначално поставена диагноза, да получиш:
 >> МЕДИЦИНСКО МНЕНИЕ относно здравословното си състояние.
 >> ПРЕПОРЪКА за последващо лечение.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ?МОЖЕШ ДА ПОИСКАШ УСЛУГАТА:

>> Във всеки един момент от срока на кредита, когато си диагностициран с определен здравословен проблем.
>> Дори ако първоначалната диагноза е направена преди сключването на самата застраховка “Защита на плащанията”.
>> Неограничен брой пъти през срока на действие на застраховката ”Защита на плащанията”.
Първоначалната диагноза трябва да бъде поставена от лекар. Услугата се предоставя само въз основа на изпратени актуални медицински документи (до 1 година), без да е необходим преглед и/или пътуване.

УСЛУГАТА:

  1. ГАРАНТИРА детайлно разглеждане на всички предоставени медицински документи от най-добрите специалисти в света.

  2. ОСИГУРЯВА информиран избор в момент на нужда.

  3. MediGuide, компанията-партньор, предоставяща услугата, ще се погрижи за всички административни детайли вместо теб

ИМА ЛИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ?

Обезщетението при услугата „Второ медицинско мнение“ не е парично, а под формата на получаване по дистанционен път на второ медицинско мнение за твоето здравословно състояние. Оценката на състоянието се прави от екип от експерти в различни области, които работят във водещи медицински центрове в световен мащаб. Иновативната услуга се предлага от MediGuide, която има представителства в над 40 държави, и работи с част от най-реномираните лечебни заведения в света.

Повече информация за услуга Второ медицинско мнение можеш да намериш на сайта на MediGuidе https://mediguide.com/bg/cardif/