da

Второ медицинско мнение

Услугата, която ти дава възможност на база на предоставени от теб медицински документи, във връзка с първоначално поставена диагноза, да получиш:

  • Медицинско мнение относно здравословното си състояние.
  • Препоръка за последващо лечение.

КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАШ?

Insurance_2