Въпроси и отговори

В какъв срок ще получа одобрение?

Банката ни прави всичко възможно, за да отговори на заявленията във възможно най-кратък срок.