Въпроси и отговори

Напуснах работа, имам сключена застраховка „Защита на плащанията” по кредита. Тя покрива ли вноските ми, докато съм в процес на търсене на работа?

Застраховката „Защита на плащанията" покрива дължимите вноски по кредита в период на нежелана безработица – като уволнение или съкращение, и лицето трябва да е регистрирано в бюрото по труда.