Въпроси и отговори

Мога ли да заявя отлагане на вноската?

Можеш да заявиш отлагане на вноска от 1 до максимум 6 месеца, ако отговаряш едновременно на следните условия:

  1. Имаш или очакваш затруднения с изплащането на вноските си, породени от причини, свързани с Covid-19  (например безработица, неплатен отпуск, намалени доходи, заболяване от коронавирус в семейството и т.н.)

  2. Изплащал си коректно кредита си или имаш не повече от 90 дни просрочие към 01.03.2020 г.

  3. Заявиш изрично, че желаеш да отложиш вноски чрез обаждане и попълване след това на онлайн заявление. Ако нямаш достъп до интернет, можеш да подадеш заявление и в наш офис.

  4. Кредитът, за който искаш отлагане, е сключен преди 31.03.2020г.