Въпроси и отговори

Мога ли да удължа застраховката, след като изплатя кредита?

Застраховката е в сила само за периода на кредита.