Въпроси и отговори

Мога ли да изплатя заема си предсрочно?

Като кредитополучател, можеш да изплатиш задълженията си по договора предсрочно, като отправиш  предизвестие в писмена форма в седем дневен срок преди плащането, което при определени условия води до намаляване на дължимата сума.
В сила от 01 март 2016 г. всеки настоящ или бъдещ кредитополучател по Договор за потребителски кредит и/или Договор за потребителски кредит, отпускане на револвиращ потребителски кредит, издаване и ползване на кредитна карта, с абревиатура „CREX“, с който БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България е финансирало покупка на стоки или услуги, няма да дължи остатъчният размер на „такса ангажимент“ при предсрочно погасяване на кредита.