Въпроси и отговори

Кога трябва да направя първата месечна вноска по заема за покупка на стока на изплащане от БНП Париба Лични Финанси?

На 5-то или 20-то число от месеца (в зависимост от избраната дата на плащане), след изтичането на петнадесет дни от датата, на която си усвоил заема.

Например:
     -  ако заемът е усвоен  на 11 октомври 2012 г., четвъртък, първата дължима вноска трябва да бъде внесена до 05 ноември 2012 г., ако си избрал да плащаш на 05 число от месеца или до 20 ноември 2012 г., четвъртък, ако си избрал да плащаш на 20 число от месеца.
     -  ако заемът е усвоен на 16 октомври 2012 г., вторник, първата дължима вноска трябва да бъде внесена до 20 ноември 2012 г., четвъртък, ако си избрал да плащаш на 20 число от месеца.