Въпроси и отговори

Кога трябва да направя първата месечна вноска по заема за покупка на стока на изплащане от БНП Париба Лични Финанси?

На 1-то или 15-то число от месеца (в зависимост от избраната дата на плащане), след изтичането на петнадесет дни от датата, на която е усвоен заема.

Например:
     -  ако заемът е усвоен  на 11 октомври 2019 г., първата дължима вноска трябва да бъде внесена до 01 ноември 2019 г., ако си избрал да плащаш до 01 число от месеца или до 15 ноември 2019 г., ако си избрал да плащаш на 15 число от месеца.