Въпроси и отговори

Кога и как да платя вноските по потребителския ми кредит?

Погасяването става на равни месечни вноски, съобразени с Вашите възможности и желания. Вноските се превеждат всеки месец до предварително уговорена дата  чрез Cashterminal, по електронен път чрез ePay, на B-pay банкомат, на касата на EasyPay или чрез банков превод.

Ако изберете да плащате по банков път ще ви бъде нужна следната информация, за да попълните коректно вносната бележка:
            - нашата IBAN сметка: BG32CITI 92501010009141
            - BIC/SWIFT: CITIBGSF
            - Банка: Ситибанк Н.А. – клон София
            - Наредител: твоето ЕГН
            - Основание за плащане: 8 цифреният номер на договора (например: PLUS-00000000)
           
Важно! Съхранявайте копие на вносните бележки.