Въпроси и отговори

Към кого да се обърнеш при възникнало събитие - застраховка "Гражданска отговорност"?

  • При възникнало събитие в България, позвъни на телефон 080011111, където ще ти бъде оказано съдействие с информация за последващи действия от твоя страна.