Въпроси и отговори

Какво трябва да съдържа документът за банковата ми сметка, които трябва да представя?

Необходимите реквизити в документа с банкова сметка са: три имена и IBAN, сметката да бъде лева, открита на физическо лице, да бъде посочена банката-издател и/или да съдържа печат и подпис на банковия служител.