Въпроси и отговори

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие с кредитната ми карта?

Трябва да се свържеш с Кардиф България на телефон 02/4915874 или на cardifbulgaria@cardif.com, в следните срокове:
  • до 5 работни дни - при неправомерно използване на застрахованата карта, кражба или загуба на официални документи и кражба на парични средства, щета на стоката, закупена със застрахованата карта.
  • до 10 работни дни - при всички останали събития.