Въпроси и отговори

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие (при застраховка Закрила на плащанията Плюс)?

При настъпило застрахователно събитие се свържи с Кардиф България на телефон 02/491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com, в следните срокове:

  • В случай на на кражба или грабеж, уведомлението трябва да се извърши до 48 часа от настъпване на събитието.
  • При пълна или частична повреда на застрахованата стока, известяването на застрахователната компания трябва да се извърши до 3 работни дни.
  • При всички останали събития, срокът за уведомление е 10 работни дни.