Въпроси и отговори

Какво трябва да направя в случай на застрахователно събитие (при застраховка Комбинирана защита)?

В срок до 10 работни дни от настъпване на събитието се свържи с Кардиф България на телефон 02/ 491 58 74 или на cardifbulgaria@cardif.com.