Въпроси и отговори

Какво обезщетение мога да получа с пакет Комбинирана защита?

Със застрахователна програма - пакет Комбинирана защита, получаваш както лично парично обезщетение, така и обезщетение по паричния ти кредит.

  • Лично обезщетение: Получаваш парично обезщетение при възникване на застрахователно събитие.
  • Обезщетение по кредита: В случай на застрахователно събитие по покритите рискове, паричният ти кредит ще бъде изцяло или частично изплатен от Застрахователната компания
За повече информация:
Свържи се с нас на телефон  0700 11 8 11.
Посети някой от представителните ни офиси.