Въпроси и отговори

Какво обезщетение мога да получа по застраховката Защита на плащанията?

При застрахователно събитие застрахователната компания погасява от една вноска до първоначалния размер на кредита, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие.