Въпроси и отговори

Какво обезщетение мога да получа по застраховката по кредитната ми карта?

При застрахователно събитие застрахователната компания погасява от една вноска до пълния размер на кредита, в зависимост от настъпилото застрахователно събитие. Допълнителни обезщетения се отнасят за:
  • Неправомерно използване на застрахованата кредитна карта - до 300 лева
  • Кражба на паричните средства от Застрахования, изтеглени чрез застрахованата кредитна карта от Банкомат или ПОС терминал - до 1000 лева
  • Кражба или Загуба от застрахования на официални документи, заедно със застрахованата кредитна карта - до 120 лева
  • Защита на покупката, платена със застрахованата карта - до 2500 лева