Въпроси и отговори

Какво обезщетение мога да получа, ако сключа застраховка Закрила на плащанията Плюс?

Обезщетение по кредита при Закрила на плащанията Плюс:

  • от пълно погасяване на остатъка по кредита до двойният му размер, взависимост от насъпилото събитие
Обезщетение при щета на стоката:
  • при кражба, грабеж или пълнa повреда – остатъка по кредита и възстановяване на клиента на погасената до момента сума
  • при частичнa повреда – 50% от първоначалния размер на кредита