Въпроси и отговори

Какво мога да отложа?

Можеш да отложиш изплащането на вноските си (главници и лихви) по потребителски кредит за период от 1 до до 6 месеца, не по-късно от 31.12.2020 г.

По време на отлагането, върху отложеното задължение продължават да се начисляват лихви.

Периодът за изплащане на кредита се удължава с толкова месеци, за колкото е отсрочено задължението.

Заявлението за отлагане може да включва както непогасени в срок вноски преди подаването му, така и вноски с ненастъпил падеж.

Заявлението трябва да е подадено до 22.06.2020г. най-късно и БНП Париба Лични Финанси следва да даде отговор по него до 30.06.2020 г.