Въпроси и отговори

Какво да направя, ако забавя вноска?

При забавяне на погасителна вноска изпадаш в т.нар. „просрочие”. Това означава, че ние като кредитодател имаме право да започнем да начисляваме наказателна лихва от деня след падежната дата.
При просрочване на две или повече месечни вноски, и считано от деня, следващ падежната дата на втората непогасена вноска, кредитът става предсрочно изискуем в целия му размер, включително всички определени от договора надбавки ведно с дължимото обезщетение за забава. За повече информация, можете да прочетете в кредитния наръчник на БНП Париба Лични Финанси „10 неща, които трябва да знаете за кредитите”.