Въпроси и отговори

Как да разбера дали съм одобрен за кредит за покупка на стока на изплащане?

Отговорите на молбите за кредит се получават веднага в магазина, в който е подадена молбата. Оторизираното лице в магазина ще ти съобщи нашето становище.