Въпроси и отговори

Изплатих кредита си и имам надплатена сума. Как да си я възстановя?

Надплатени и непотърсени суми по погасен кредит се насочват директно за покриване на други твои текущи задължения, ако имаш такива. Ако нямаш други неизплатени задължения и имаш надплатена сума по кредита си, можеш да се обадиш за информация как да си я възстановиш на тел. 0700 11 811 или да посетиш някой от нашите офиси.