Въпроси и отговори

Имам сключена застраховка за защита на покупката/стоката, налага се смяна на адреса на съхранение на стоката. Това отразява ли се върху действието на застраховката?

За рисковете кражба и грабеж, застраховката е валидна на територията на цялата страна. За рисковете случайна пълна или частична повреда - през първите 15 дни застраховката е валидна на територията на цялата страна, а след това - само на адреса за съхранение, посочен в застрахователния сертификат. В случай на промяна на адреса, трябва да уведомиш  Застрахователна компания Кардиф в срок от 10 работни дни – по пощата, на имейл адрес cardifbulgaria@cardif.com  или на телефон 02/4915874.