Въпроси и отговори

Имам покупка на изплащане с кредитна карта. Мога ли да отсроча вноските си?

Ако имаш покупка на равни вноски чрез кредитна карта, можеш да плащаш минималната вноска по кредитната карта, вместо пълната си вноска и така ще останеш коректен в плащанията си.

Трябва да имаш предвид, че в този случай ще ти се начисляват лихви и такси, съгласно тарифата за кредитни карти на компанията, но няма да изпаднеш в просрочие. Не е възможно отлагането на минимални вноски по кредитни карти.