Въпроси и отговори

Има настъпило застрахователно събитие, какво трябва да направя сега?

При настъпило застрахователно събитие трябва да се свържеш със Застрахователна компания Кардиф България на 02/4915874 и cardifbulgaria@cardif.com