Въпроси и отговори

Има настъпило застрахователно събитие, какво трябва да направя сега (при застраховка Защита на плащанията)?

В срок от 10 дни от настъпване на застрахователното събитие се свържи със Застрахователна компания Кардиф България на 02/4915874 или на cardifbulgaria@cardif.com