Въпроси и отговори

Има ли допълнителни такси и комисиони?

Има еднократна такса, която се удържа от сумата на кредита.