Въпроси и отговори

Дължа ли такса за подаване на искане за отсрочване на кредит?

Не, не дължиш никаква такса за подаване на искане за отсрочка на кредит. Подаването и обработката на документите са безплатни за клиентите.