Въпроси и отговори

Ако сега не изпитвам затруднение, мога ли по-късно да се възползвам от възможността за отлагане на вноски?

Ако не си сигурен, имаш възможност да помислиш дали имаш необходимост от облекчаване на условията и да подадеш заявление до 22 юни 2020 г.